Service
Vårat serviceteam är snabbt på plats. Är du 100% nöjd eller kan vi hjälpa dig att bli det?

Manualer

Manual, drift och underhåll

Highlife serien
Instruktions- och användarmanual 2015 (Svensk)
Owners Manual 2015 (Amerikansk)
Instruktions- och användarmanual 2014 (Norsk)
Owners Manual 2014 (Amerikansk)
Owners Manual 2013 (Amerikansk)
Owners Manual 2012 (Amerikansk)
Owners Manual 2012 (Svensk)
Owners Manual 2011 (Amerikansk)
Owners Manual 2010 (Amerikansk)
Owners Manual 2009 (Amerikansk)
Owners Manual 2008 (Amerikansk)
Owners Manual 2007 (Amerikansk)
Owners Manual 2006 del 1 (Amerikansk)
Owners Manual 2006 del 2 (Amerikansk)
Owners Manual 2005 (del1) (Amerikansk)
Owners Manual 2005 (del2) (Amerikansk)
Owners Manual 2004 (del1) (Amerikansk)
Owners Manual 2004 (del2) (Amerikansk)
Owners Manual 2003 (Amerikansk)
Owners Manual 2003 Addendum (Amerikansk)
Owners Manual 2002 (Amerikansk)
Owners Manual 2002 Addendum (Amerikansk)
Owners Manual 2001 (Amerikansk)
Owners Manual 2000 (Amerikansk)
Owners Manual 1999 (Amerikansk)

Highlife NXT serien
Instruktions- och användarmanual 2015 (Svensk)
Owners Manual 2015 (Amerikansk)

Limelight serien
Instruktions- och användarmanual (Norsk)
Forenklad manual (Norsk)
Owners Manual 2015 (Amerikansk)
Owners Manual 2014 (Amerikansk)
Owners Manual 2013 (Amerikansk)
Owners Manual 2012 (Amerikansk)
Owners Manual 2011 (Amerikansk)
Owners Manual 2010 (Amerikansk)
Owners Manual 2009 (Amerikansk)
Owners Manual 2008 (Amerikansk)

Hotspot serien
Owners Manual 2015 (Amerikansk)
Instruktions- och användarmanual (Norsk)
Forenklad manual (Norsk)
Owners Manual 2015 (Danish)
Owners Manual 2015 (Amerikansk)
Owners Manual 2014 (Amerikansk)
Owners Manual 2013 (Amerikansk)
Owners Manual 2012 (Amerikansk)
Owners Manual 2011 (Amerikansk)
Owners Manual 2010 (Amerikansk)
Owners Manual 2009 (Amerikansk)
Owners Manual 2008 (Amerikansk)
Owners Manual 2007 (Amerikansk)
Owners Manual 2006 (Amerikansk)
Owners Manual 2005 (Amerikansk)
Owners Manual 2004 (Amerikansk)
Owners Manual 2003 (Amerikansk)
Owners Manual 2002 (Amerikansk)
Owners Manual 2001 (Amerikansk)
Owners Manual 2000 (Amerikansk)

Freeflow serien
2013 manual for Freeflow bad (Amerikansk)
2014 manual for Freeflow bad (Amerikansk)
2015 manual for Freeflow bad (Amerikansk)

Tiger River serien
Instruktions- och användarmanual (Norsk bruk- og vedlikeholdsmanual)
Owner`s Manual (Amerikansk bruk- og vedlikeholdsmanual)

Solana serien
Vannkjemi, bruk og vedlikehold (Norsk bruk- og vedlikeholdsmanual)
Owner`s Manual (Amerikansk bruk- og vedlikeholdsmanual)

ACE reningssystem
Manual for Highlife 2015 (Svensk)
Manual for Highlife 2015 (Amerikansk)
Manual for Limelight 2015 (Svensk)
Manual for Limelight 2015 (Amerikansk)
Owner`s Manual 2012 (Amerikansk)
Hurtigguide kontroll panel (Amerikansk)
Easy Operation Guide (Amerikansk)
Manual for HotSpring 2013 (Norsk)
Manual for Limelight 2013 (Norsk)

Uppdateringsfiler for IQ boks

Högerklicka på länken och tryck "spara som".

Filen ska sparas på USB minne och används för uppdatering av elektronik i badet.

USB minnet måste vara tomt och formaterat, max kapacitet på USB får inte overstiga 4 GB.

För mer info läs Softvare update instructions.

 

gammelhotspot

Hawk IQ boks for HotSpot  1.08S

 

nyehotspot

Hawk IQ boks for HotSpot Relay, Rhythm, Tempo 1.09T

 

gammellimelight

Eagle IQ boks for Limelight 2012-14  1.08L

 

nyelimelightoghighlife

Limelight 2015 med nytt kontrollpanel 1.10D

 

Highlife bein
Eagle IQ boks for Highlife 1.07H

 

touchpanel
Eagle IQ boks for NXT og trådløse kontrollpanel 1.07R

Gilla oss på Facebook