Tyst filtrering

Tyst filtrering

Det är bara i ett HotSpring®-spa att allt vatten filtreras tyst hela tiden utan bullriga rengöringscykler. Det ger helt rent och kristallklart vatten med mindre arbete än i andra liknande spabad, vilket HotSpring® har uppnått med ett avancerat rengöringssystem som består av flera huvuddelar:

– Silverjon och CD-ozonsystem
– Kontinuerlig 100% filtrering av allt vatten utan förbikoppling
– Tyst rengöring av allt vatten 10-15 gånger per timme. dag
– Flervolymfilter som balanserar filtreringen mellan varandra
– Float-controlled ytpartikel remover
– 100% filtrering av allt vatten även när massapumparna körs

Tri-X ™ tredimensionellt filter ser till att allt vatten passerar genom filtren. Eftersom det filtrerar i djupet istället för på ytan filtreras det dubbelt så många liter per liter. m2 än andra filter. Livslängden är också dubbelt så lång som för vanliga filter!

Hot Spring Massasjebad
Hot Spring Massasjebad

Tyst kontinuerlig rengöring

SilentFlo 5000®-cirkulationspumpen är en anpassad tyst pump som kontinuerligt rengör och filtrerar vattnet i spaet och returnerar rent vatten till badets bottenventil. På det här sättet har du alltid helt rent vatten utan bullriga rengöringscykler som kan vara besvärliga för dig och dina grannar. HotSpring är det enda spaet på marknaden utan störa rengöringscykler.