Strömförbrukning

Enkel och prisvärt att äga. HotSpring garanterar dig marknadens lägsta strömförbrukning. Nedan kan du läsa mer om hur vi kan göra det.

Marknadens lägsta strömförbrukning

Strömförbrukningen är något som många värdesätter och anser är det viktigaste vid valet av massagebad. – Faktiskt kan två bad som till synes ser likvärdiga ut ha en skillnad på strömförbrukningen på hela 700%, d.v.s. att medan det ena badet bara förbrukar 2.400 kr i årlig strömförbrukning, kan ett till synes likvärdigt bad förbruka hela 14.000 kr per år! Det är alltså det du inte ser, d.v.s. bra isolering och en låg årlig strömförbrukning som kan bespara dig en hel massa, eller i motsatt fall, kommer under årens lopp att orsaka stora, helt onödiga kostnader för dig. – Det kan faktiskt i loppet av några år röra sig om onödiga kostnader i hundratusenkronorsklassen!

Många säljare kan säga mycket positivt om strömförbrukningen, och annat, om de bad de marknadsför! Vårt råd är: Ta inte allt du hör för givet – mycket som sägs stämmer dessvärre inte! Fråga efter oberoende tester och skriftliga garantier på det som sagts, om detta inte kan uppvisas så är vårt råd att du går till ett annat ställe och ser på bad.

Hot Spring Massasjebad

Oberoende testet

På HotSpring förväntar vi oss inte att du bara ska tro på vårt ord angående den låga strömförbrukningen, därför har HotSpring, som enda producent i branschen, fått den låga strömförbrukningen testad och dokumenterad.

Exponent Inc., som är en av världens ledande oberoende institutioner inom vetenskaplig testning och teknisk dokumentation, anlitades för ett år sedan på uppdrag av HotSpring. Exponent Inc. har nyligen färdigställt tester och dokumentation av våra massagebad.

Exponent Inc. utför de flesta testerna och dokumentationen för b.la. DuPont, Exxon, General Motors, Mobil, General Electric, Honeywell, Dow Chemicals, Westinghouse, etc.

Resultatet av det oberoendet testen

Resultatet av testen var överbevisande, den visade att HotSpring har en extremt låg strömförbrukning. Testen utfördes med ett massagebad för 6-7 personer (vattenkapacitet 1700 liter), med 39°C konstant vattenvärme, användning 6 gånger/vecka à 30 minuter och medel utetemperatur på 10°C. Testresultatet visade att det relativt stora massagebadet inte förbrukade mer än 199 kWh per månad. Vid en så kall medeltemperatur är detta extremt bra. Förutsatt att priset per kWh är 1,00 kr blir strömutgifterna per månad inte mer än 199,- kr. – För en så stor modell blir det bara en årlig strömutgift på ca 2400 kr.

* Förutsatt ett kWh pris på 1,00 kr och användning i enlighet med testkriterierna.

Hot Spring Massasjebad

Hur är det möjligt att förbrukningen är så låg?

Massagebaden från HotSpring räknas av många som branschens svar på Rolls-Royce och detta är inte utan anledning… HotSpring är ensam om att använda den påkostade 12-punds högtrycksisoleringen, som är flera gånger mer effektiv än vanlig polyuretan isolering. Även alla andra komponenter hos HotSpring är konstruerade för lägsta tänkbara energiförbrukning och högsta kvalitet. De viktigaste egenskaperna för lägsta energiförbrukning på HotSpring massagebad är:

1. Isoleringen av badet

Under svenska temperaturförhållanden får du extra stora årliga uppvärmningskostnader om inte badet är fullisolerat. Isoleringen bibehåller inte bara värmen, den reducerar även ljud och ger värdefullt stöd för rör och kopplingar. HotSpring är en av väldigt få producenter som har fullt isolerade bad, och är dessutom ensam om att använda den påkostade 12-punds högtryck-polyuretan-isoleringen. Denna påkostade isolering är flera gånger mer effektiv än en vanlig polyuretan
isolering och isolerar tio gånger så bra som en normal husisolering. Denna 12- punds högtrycksisoleringen är den största bidragande orsaken till att HotSpring har en dokumenterad lägre strömförbrukning än något annat massagebad (ofta bara 1/3 av utgifterna för andra bad).

2. Isolerande lock

HotSprings ASTM-klassificerade lock är produceratunder de strängaste kraven. Locken har perfekt
passform till baden och bidrar därför bättre än andra motsvarande lock att hålla värmen.
HotSprings lock har 10 cm tjock styrofoam isolering, isolerande klaff som sträcker sig ned över badet och med inlagd isolerande kudde mellan lockets två halvor. De är utformade för avrinning och strukturellt förstärkta med inbyggda aluminiumprofiler. Därför klarar locken ganska tunga snömängder (120 cm). Fyra låsbara stroppar
säkrar mot vind och skyddar barn utan tillsyn.

3. Konstant värme

Massagebad från HotSpring håller en konstant temperatur. Detta gör att du slipper kostsamma uppvärmnings-, nedkylnings- och reningsintervaller.

4. Reningssystemet

Vårt unika reningssystem rengör vattnet så grundligt och effektivt att behovet för byte är minimerat. Detta gör att du slipper långa uppvärmningssekvenser av nytt
vatten och därför slipper onödiga uppvärmningskostnader.

Effektiv jetpump

I motsats till många andra märken är HotSprings jetpumpar noga anpassade för det verkliga behovet av effekt. Wavemaster®-jetpumpen förbrukar bara den mängd energi som är
nödvändig för att ge en kraftfull och behaglig hydromassage.

5. Varmluft

Varmluft genererat av jetpumpen, som normalt skulle ha gått förlorat tillförs och bidrar till uppvärmningen av vattnet. Nedkylningsprocessen bromsas och utgifter till uppvärmning reduceras.

6. Värmeelememtet

No-Fault seriens unika och patenterade design ger maximal effektivitet. Hela 98% av den producerade värmen leds till vattnet. Olikt andra värmeelement är det patenterade No-Fault 1500 värmeelementet ingjutet i ett aluminiumblock som vattnet genom fyra rostfria rör pumpas igenom. Energiåtgången blir därför minimal och

driftkostnaderna hålls nere. Pga de extremt goda isolerings egenskaperna hos HotSpring är värmeelementet på 1500 watt mer än tillräckligt – vi avråder från bad med stora värmeelement på många tusen watt, det säger sig självt att dessa är dåligt isolerade och förbrukningen blir därefter.

7. Separat cirkulationspump

HotSpring är i motsats till många andra massagebad utrustade med en separat cirkulationspump som håller kontinuerlig och ljudlös rening av allt vatten i badet (ca. 20 gånger pr.dygn). Det unika hos HotSprings, Silent Flo 5000, cirkulationspump är att den är vattenavkyld och för energin tillbaka till vattnet. Pga HotSprings 12-punds isolering är energin från cirkulationspumpen, 55 watt, under många förhållanden tillräckligt för att ensamt värma upp badet. – Inkoppling av värme-elementet är vid sådana tillfällen onödigt!

8. Belysning

Från och med 2001 modellerna har alla bad i HotSpring och Tiger River serien fått belysning med lysdioder i stället för lysrör och glödlampor. Fördelen med lysdioder är att dessa bara förbrukar en bråkdel av strömmen som en vanlig glödlampa gör, och att de aldrig behöver bytas!

9. Rörsystemet

HotSpring har ett bra dimensionerat rörsystem speciellt utformat med tanke på att minimera friktionen (bl.a utan 90° vinkel). Resultatet blir att det krävs mindre energi fastän HotSpring har marknadens högsta vattenvolym och munstyckstryck i massageenheterna.

10. Smartjet / jetselector

HotSpring kan med sitt patenterade SmartJet-system erbjuda varierad massage utan att badet är konstruerat med många eller överdimentionerade jetpumpar.

×